Manteniments

Manteniments i Llars del Pirineu, SL és una empresa del Grup Lamora. Grup que té una llarga trajectòria dins del món del tractament de la fusta.

Empresa consolidada amb un equip humà de 20 treballadors entre administratives, oficials, envernissadors… amb ganes de fer la feina ben feta, millora constant i capacitat de resposta.

L’objectiu de Manteniments i Llars del Pirineu, SL és el de la realització del manteniment integral de la fusteria exterior mitjançant una quota anual i està adreçat tant a particulars com a comunitats de veïns.

Restem a la seva disposició per tal d’oferir-los un pressupost a la seva mida o ampliar-los la informació facilitada.