Derivats de la fusta

Amb els residus que generem a la nostra fusteria, fabriquem briquetes de fusta 100%. A les nostres instal·lacions utilitzem les briquetes per les calderes de biomassa per escalfar les nostres instal·lacions.